இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதமும், வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வாதமும்

SKU
17789
In stock
₹40.00
-
+
Overview
மார்க்சியத்தின் மூன்று கட்டுப் பெருட்கள் (Component Parts) என லெனின் அவர்களால், வரையறுக்கப்படும் தத்துவம், பொருளாதாரம், அரசியல் ஆகியவற்றில் ஓன்றான மார்க்சிய தத்துவமே இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம். அதன் சமூக, வரலாற்று இயலுக்கான பண்படுத்தலே, வரலாற்றுப் பொருள் முதல்வாதம். இந்த மார்க்சிய தத்துவம் குறித்து தோழர் ஸ்டாலின் சுருக்கமாக, எழுதி, ‘போல்ஸ்விக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சுருக்கமான வரலாறு’ நூலில் இடம் பெற்றுள்ள பகுதியே இந்தச் சிறுநூல். ஸ்டாலின் அவர்களது எழுத்துகளுக்கே உரித்தான சுருக்கமும், தெளிவும் எனும் பண்போடு மார்க்சிய தத்துவத்தின் அடிப்படைகளை விளக்குகின்றது.
Sold By
பாரதி புத்தகாலயம்
5 / 5
மார்க்சியத்தின் மூன்று கட்டுப் பெருட்கள் (Component Parts) என லெனின் அவர்களால், வரையறுக்கப்படும் தத்துவம், பொருளாதாரம், அரசியல் ஆகியவற்றில் ஓன்றான மார்க்சிய தத்துவமே இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம். அதன் சமூக, வரலாற்று இயலுக்கான பண்படுத்தலே, வரலாற்றுப் பொருள் முதல்வாதம். இந்த மார்க்சிய தத்துவம் குறித்து தோழர் ஸ்டாலின் சுருக்கமாக, எழுதி, ‘போல்ஸ்விக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சுருக்கமான வரலாறு’ நூலில் இடம் பெற்றுள்ள பகுதியே இந்தச் சிறுநூல். ஸ்டாலின் அவர்களது எழுத்துகளுக்கே உரித்தான சுருக்கமும், தெளிவும் எனும் பண்போடு மார்க்சிய தத்துவத்தின் அடிப்படைகளை விளக்குகின்றது.
More Information
Author ஸ்டாலின் தமிழில்: எம். இஸ்மத் பாஷா
Publisher பாரதி புத்தகாலயம்
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account