கல்விக் குழப்பங்கள்

SKU
27748
In stock
₹140.00
-
+
Overview
பள்ளிப்பாட நூல்களின் கருத்தியல் அம்சங்களின் மீது தீவிர கவனம் செலுத்தும் யாருக்கும் அவற்றில் உள்ள குறைபாடுகள் அதிச்சி அளிக்கும். வரலாற்று உண்மைகள், அறிவியல் கருதுகோள்கள் மொழிப்பொருண்மைகள் போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் பாடநூல்களை ஆராய்ந்து அவற்றில் உள்ள பாடங்களை நுண்மையாக ஆய்வு செய்து தான் கண்டறிந்த உண்மைகளை பட்டறிவின் அடித்தளத்தின் மீது காலூன்றி நின்று ஆணித்தரமாக முன்வைக்கிறார் சிவகுருநாதன் பள்ளிக்கல்விப்புலம் சார்ந்து பணியாற்றும் ஒவ்வொருவரும் வாசிக்க வேண்டிய நூல்.
Sold By
பாரதி புத்தகாலயம்
5 / 5
பள்ளிப்பாட நூல்களின் கருத்தியல் அம்சங்களின் மீது தீவிர கவனம் செலுத்தும் யாருக்கும் அவற்றில் உள்ள குறைபாடுகள் அதிச்சி அளிக்கும். வரலாற்று உண்மைகள், அறிவியல் கருதுகோள்கள் மொழிப்பொருண்மைகள் போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் பாடநூல்களை ஆராய்ந்து அவற்றில் உள்ள பாடங்களை நுண்மையாக ஆய்வு செய்து தான் கண்டறிந்த உண்மைகளை பட்டறிவின் அடித்தளத்தின் மீது காலூன்றி நின்று ஆணித்தரமாக முன்வைக்கிறார் சிவகுருநாதன் பள்ளிக்கல்விப்புலம் சார்ந்து பணியாற்றும் ஒவ்வொருவரும் வாசிக்க வேண்டிய நூல்.
More Information
Author மு. சிவகுருநாதன்
Publisher பாரதி புத்தகாலயம்
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account