கட்சித் திட்டம் பற்றிய விளக்கவுரை

SKU
17786
In stock
₹60.00
-
+
Overview
எந்த ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திட்டமும் புரட்சியின் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில், நாட்டில் நிலவும் திட்டவட்டமான சூழலுக்கேற்ப, மார்க்சீய லெனினிய விஞ்ஞானத்தின் உறுதியான பயன்பாட்டில், பிரதிபலிக்கத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும். புரட்சி அடுத்த கட்டத்திற்கு தாண்டிச் செல்லும் வரை இது பொருத்தமானதாக இருக்கும். புரட்சியின் கட்டங்களில் நேரிடும் மாற்றத்திற் கேற்ப, இந்த திட்டமும் மாறிடும்.
Sold By
பாரதி புத்தகாலயம்
5 / 5
எந்த ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திட்டமும் புரட்சியின் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில், நாட்டில் நிலவும் திட்டவட்டமான சூழலுக்கேற்ப, மார்க்சீய லெனினிய விஞ்ஞானத்தின் உறுதியான பயன்பாட்டில், பிரதிபலிக்கத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும். புரட்சி அடுத்த கட்டத்திற்கு தாண்டிச் செல்லும் வரை இது பொருத்தமானதாக இருக்கும். புரட்சியின் கட்டங்களில் நேரிடும் மாற்றத்திற் கேற்ப, இந்த திட்டமும் மாறிடும்.
More Information
Author ஹர்கிஷன் சிங் சுர்ஜித், சீத்தாரம் யெச்சூரி, பிரகாஷ் காரத்
Publisher பாரதி புத்தகாலயம்
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account