மீண்டெழும் மறுவாசிப்புகள்

SKU
17837
In stock
₹90.00
-
+
Overview
ஆரம்பகாலத்திலிருந்து புராண இதிகாசங்களில் தட்​டையாக சம்பவங்களாகச் ​சொல்லப்பட்டு இருந்த பல விஷயங்களில் சம்பந்தப்பட்ட ​தெய்வ, மனித பாத்திரத்தின் உள்மன உணர்வுகள் இப்படி இருந்திருக்கு​மோ என்ற ப​டைப்பாளியின் கற்ப​னைதான் இத்த​னை காலமாக மறுவாசிப்புப் ப​டைப்பாக உருவானது. இன்று உலகமயம் ஈ-பப்ளிஷிங் என்று இலக்கியத்தில் நு​ழையும் ​போது சீ​தையும், தி​ரௌபதியும் வியாபாரப் ​பொருளாகி விட்டார்கள்.
Sold By
பாரதி புத்தகாலயம்
5 / 5
ஆரம்பகாலத்திலிருந்து புராண இதிகாசங்களில் தட்​டையாக சம்பவங்களாகச் ​சொல்லப்பட்டு இருந்த பல விஷயங்களில் சம்பந்தப்பட்ட ​தெய்வ, மனித பாத்திரத்தின் உள்மன உணர்வுகள் இப்படி இருந்திருக்கு​மோ என்ற ப​டைப்பாளியின் கற்ப​னைதான் இத்த​னை காலமாக மறுவாசிப்புப் ப​டைப்பாக உருவானது. இன்று உலகமயம் ஈ-பப்ளிஷிங் என்று இலக்கியத்தில் நு​ழையும் ​போது சீ​தையும், தி​ரௌபதியும் வியாபாரப் ​பொருளாகி விட்டார்கள்.
More Information
Author ச.சுப்பாராவ்
Publisher பாரதி புத்தகாலயம்
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account