மொழி என்பது

SKU
27507
In stock
₹45.00
-
+
Overview
*மொழி என்பது மனிதனுக்கு மட்டுமே உரியதா? *எல்லா மொழிகளும் ஒரே மொழியிலிருந்து வந்தவையா? *மொழி குடும்பம் என்றாள் என்ன? *மொழிக் குடும்ப உறவு தவிர்த்து உலக மொழிகளிடையே எவ்வகையான தொடர்புள்ளது> *உலகத்திலேயே சிறந்த மொழி என்று எதையாவது சொல்ல முடியுமா? *கற்றுக் கொள்வதற்கு எளிதான மொழி எது? *யாரும் சொல்லித் தராமலேயே குழந்தைகள் எவ்வாறு மொழியை கற்றுக்கொள்கிறார்கள்? *உலகில் கடன் பெறாத மொழி ஏதும் உண்டா?
Sold By
பாரதி புத்தகாலயம்
5 / 5
*மொழி என்பது மனிதனுக்கு மட்டுமே உரியதா? *எல்லா மொழிகளும் ஒரே மொழியிலிருந்து வந்தவையா? *மொழி குடும்பம் என்றாள் என்ன? *மொழிக் குடும்ப உறவு தவிர்த்து உலக மொழிகளிடையே எவ்வகையான தொடர்புள்ளது> *உலகத்திலேயே சிறந்த மொழி என்று எதையாவது சொல்ல முடியுமா? *கற்றுக் கொள்வதற்கு எளிதான மொழி எது? *யாரும் சொல்லித் தராமலேயே குழந்தைகள் எவ்வாறு மொழியை கற்றுக்கொள்கிறார்கள்? *உலகில் கடன் பெறாத மொழி ஏதும் உண்டா?
More Information
Author முனைவர் த.பரசுராமன்
ISBN 978-93-85377-74-7
Publisher பாரதி புத்தகாலயம்
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account