1806 வேலூர் புரட்சி

25% Discount_Children Book Fest
Sale!

1806 வேலூர் புரட்சி

15.00

காரிருள் சூழ்ந்த கரிய வனத்தில் ஓர் ஒளிமின்னலாக 1806இல் எட்டு மணிநேரம் தோன்றி மறைந்த இக்கிணர்ச்சி நாடெங்கும் இந்திய சிப்பாய்களின் மனதில் வரும் வரும் காலமெல்லாம் தொடர்ந்து மின்னிக்கொண்டே இருந்தது.

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , Product ID: 37848

Description

காரிருள் சூழ்ந்த கரிய வனத்தில் ஓர் ஒளிமின்னலாக 1806இல் எட்டு மணிநேரம் தோன்றி மறைந்த இக்கிணர்ச்சி நாடெங்கும் இந்திய சிப்பாய்களின் மனதில் வரும் வரும் காலமெல்லாம் தொடர்ந்து மின்னிக்கொண்டே இருந்தது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1806 வேலூர் புரட்சி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018