புதியகல்விக் கொள்கை விளக்கமும் விமர்சனமும் – ராமானூஜம், ராஜமாணிக்கம்

புதியகல்விக் கொள்கை விளக்கமும் விமர்சனமும் – ராமானூஜம், ராஜமாணிக்கம்

20.00

மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறையானது புதியகல்விக் கொள்கைக்கான ஒரு வரைவை அளித்துள்ளது.ஒரு குறிப்பிட்ட முன்முடிவை நோக்கி விவாதத்தினை நகர்த்துவத்தோடு,பல விதமான பாதகங்களையும் கொண்டுள்ளது. ***************************************ஜனநாயகம்,குடிமக்களின் மீதான அக்கறை ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கும் விதமாக ஒரு மாற்று இந்நூலில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

In stock

SKU: 687518 Category: Tags: , , , , , , , , , , Product ID: 1746

Description

மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறையானது புதியகல்விக் கொள்கைக்கான ஒரு வரைவை அளித்துள்ளது.ஒரு குறிப்பிட்ட முன்முடிவை நோக்கி விவாதத்தினை நகர்த்துவத்தோடு,பல விதமான பாதகங்களையும் கொண்டுள்ளது. ***************************************ஜனநாயகம்,குடிமக்களின் மீதான அக்கறை ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கும் விதமாக ஒரு மாற்று இந்நூலில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

Additional information

Weight 100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புதியகல்விக் கொள்கை விளக்கமும் விமர்சனமும் – ராமானூஜம், ராஜமாணிக்கம்”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018