ஆழமாக வேர் விடும் முதலாளிய நெருக்கடி – ரிச்சர்டு டி. உல்ஃப் – தமிழில்: விஜயசாய்

ஆழமாக வேர் விடும் முதலாளிய நெருக்கடி – ரிச்சர்டு டி. உல்ஃப் – தமிழில்: விஜயசாய்

90.00

Out of stock

Description

முதலாளியத்தின் தோல்வி என்பது நீதி ஜனநாயாம், சமத்துவம், சுதந்திரம் மற்றும் சூழலியல், அறிவாற்றல் ஆகிய எல்லாவற்றின் சமூகத் தோல்விகளே ஆகும். எனினும், பிரதான ஊடகங்களும், அரசியல்வாதிகளும், கல்வியாளர்களும் முதலாளித்துவமே உகந்த முறைமை என்றும் : அந்த முறைமை இன்னமும் பலப்படுத்தப்பட வேண்டும், கொண்டாடப்படவும் வேண்டுமெனவும்
பிடிவாதமாக கூறி வருகிறார்கள். முதலாளியத்தின் அமைப்புமுறைத் தோல்விகளை உண்மையில் அனுபவிக்காதவர்கள் போல் அவர்கள் தங்களின் சித்தாந்த பணிகளை மட்டும் மேற்காள்கிறார்கள்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆழமாக வேர் விடும் முதலாளிய நெருக்கடி – ரிச்சர்டு டி. உல்ஃப் – தமிழில்: விஜயசாய்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018