ஈசாப் கதைகள்-முல்லை பி.எல்.முத்தையா

ஈசாப் கதைகள்-முல்லை பி.எல்.முத்தையா

World Book Day Special 25% special discount on all the books + ₹50 shipping fee

190.00

இக்கதைகளின் பாத்திரங்கள் பெரும்பாலும் விலங்கினங்களே.அவற்றின் வழியாக உணர்த்தப்படும் நீதி,மானுடம் முழுமைக்கானதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருப்பதே ஈசாப் கதைகளின் பலம்.

Description

“கிரேக்கத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஈசாப் கதைகள் காலத்தை விஞ்சி நிற்பவை.ஆமையும்,முயலும் போட்டியிட்டு ஓடும் கதையை அறியாதவர் உலகத்தில் இருக்க முடியாது.அதேபோலதான் காக்கா,நரிக்கதையும்.கதைகளுக்கு அடிப்படை ஈசாப் கதைகள் போன்ற நீதிக் கதைகளே,இவை வாய்வழிக் கதை மரபிலிருந்து தோன்றியவை.இவற்றுக்கு ஆயுளும் அதிகம் பத்து அல்லது பதினைந்து வரிகளுக்குள் முடிந்துவிடும் இக்கதைகளின் பாத்திரங்கள் பெரும்பாலும் விலங்கினங்களே.அவற்றின் வழியாக உணர்த்தப்படும் நீதி,மானுடம் முழுமைக்கானதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருப்பதே ஈசாப் கதைகளின் பலம்.”

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஈசாப் கதைகள்-முல்லை பி.எல்.முத்தையா”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018