அக்குபங்சர் அறிவோம்

அக்குபங்சர் அறிவோம்

15.00

இம்மருத்துவ முறையில் மாத்திரைகள் கிடையாது.ஊசியிலோ அல்லது கைவிரலைக் கொண்டோ தொடுவது தான்.நோயறிதல் முறைகளின் துணைகொண்டு நோயின் தன்மையையும்-மூலத்தையும் உணர்ந்த பிறகு உடலில் காணப்படும் அக்குபங்சர் புள்ளியைத் துண்டுவது தான் இம்மருத்துவ முறையாகும்.இது சீன நாட்டில் துவக்கி இன்று உலகம் முழுவதும் கோடிக்காக்கன மக்கள் பயன்படுத்தும் மருத்துவமுறை.

In stock

SKU: 15067 Categories: ,
Product ID: 1568

Description

இம்மருத்துவ முறையில் மாத்திரைகள் கிடையாது.ஊசியிலோ அல்லது கைவிரலைக் கொண்டோ தொடுவது தான்.நோயறிதல் முறைகளின் துணைகொண்டு நோயின் தன்மையையும்-மூலத்தையும் உணர்ந்த பிறகு உடலில் காணப்படும் அக்குபங்சர் புள்ளியைத் துண்டுவது தான் இம்மருத்துவ முறையாகும்.இது சீன நாட்டில் துவக்கி இன்று உலகம் முழுவதும் கோடிக்காக்கன மக்கள் பயன்படுத்தும் மருத்துவமுறை.

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அக்குபங்சர் அறிவோம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *