அன்பென்பது ஒரு தந்திரம் அல்ல – ச. மாடசாமி | ரூ. 70/-

அன்பென்பது ஒரு தந்திரம் அல்ல – ச. மாடசாமி | ரூ. 70/-

70.00

வகுப்பறை அன்பின் சில துளிகள் இவை. பெற்ற பிள்ளைகளைக் குடும்பங்கள் நேசிப்பதைவிட வகுப்பறையில் குழந்தைகளை நேசிக்கும் ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள்.

In stock

SKU: 28062 Category:
Product ID: 19227

Description

வகுப்பறை அன்பின் சில துளிகள் இவை. பெற்ற பிள்ளைகளைக் குடும்பங்கள் நேசிப்பதைவிட வகுப்பறையில் குழந்தைகளை நேசிக்கும் ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அன்பென்பது ஒரு தந்திரம் அல்ல – ச. மாடசாமி | ரூ. 70/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *