அந்தமான் செல்லுலார் சிறை ஒரு வரலாறு

அந்தமான் செல்லுலார் சிறை ஒரு வரலாறு

50.00

’அந்தமான்’ ஒரு இடத்தின் பெயர் மட்டுமல்ல! அது மானுடகுல வரலாறு. தியாகம், தனிமை, துரோகம், கொடுமை, புதிர், அழகு என பலவற்றையும் நினைவுக்கு கொண்டுவரும் பதம்!! அந்தமான் என்றதும் மற்ற எல்லாவற்றையும் பின்புலமாய் துள்ளி முன்னேவரும் அந்தமான் செல்லுலார் சிறையை குவிமையமாகக் கொண்டு நூலை எழுதியுள்ளார் ஆசிரியர். மு. கோபி சரபோஜி

In stock

SKU: 18048 Categories: ,
Product ID: 2779

Description

’அந்தமான்’ ஒரு இடத்தின் பெயர் மட்டுமல்ல! அது மானுடகுல வரலாறு. தியாகம், தனிமை, துரோகம், கொடுமை, புதிர், அழகு என பலவற்றையும் நினைவுக்கு கொண்டுவரும் பதம்!! அந்தமான் என்றதும் மற்ற எல்லாவற்றையும் பின்புலமாய் துள்ளி முன்னேவரும் அந்தமான் செல்லுலார் சிறையை குவிமையமாகக் கொண்டு நூலை எழுதியுள்ளார் ஆசிரியர். மு. கோபி சரபோஜி

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அந்தமான் செல்லுலார் சிறை ஒரு வரலாறு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *