அனிதாவின் கூட்டாஞ்சோறு – சிறார் கதைகள்

அனிதாவின் கூட்டாஞ்சோறு – சிறார் கதைகள்

90.00

கதைகளுக்கு அசாத்திய வலிமை உள்ளது. அது மெல்லிய உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பி உலகினையும் அங்கே வாழும் மனிதர்கள், விலங்குகளின் பால் அன்பினை செலுத்த இந்த கதைகள் கைபிடித்து இழுத்துச் செல்லும், இதோ சிறார் கதைகளின் கூட்டாஞ்சோறு அனிதாவின் கூட்டாஞ்சோறு

In stock

SKU: 28025 Category:
Product ID: 2785

Description

கதைகளுக்கு அசாத்திய வலிமை உள்ளது. அது மெல்லிய உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பி உலகினையும் அங்கே வாழும் மனிதர்கள், விலங்குகளின் பால் அன்பினை செலுத்த இந்த கதைகள் கைபிடித்து இழுத்துச் செல்லும், இதோ சிறார் கதைகளின் கூட்டாஞ்சோறு அனிதாவின் கூட்டாஞ்சோறு

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அனிதாவின் கூட்டாஞ்சோறு – சிறார் கதைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018