அண்ணாதுரைதான் ஆளுகிறார்

25% Discount_Children Book Fest
Sale!

அண்ணாதுரைதான் ஆளுகிறார்

65.00

ஜாதியை எதிர்த்து போராடுங்கள்: அது ஜனநாயகத்திர்கு எதிரி என்பதால்! மூடநம்பிக்கையை எதிர்த்து போராடுங்கள்: அது அறிவியலுக்கு எதிரி என்பதால்! ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போராடுங்கள்: அது சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவத்திற்கு எதிரி என்பதால்!

In stock

Category: Tags: , , , , , , , , , ,
Publisher: Dravidian Stock
Product ID: 49824

Description

ஜாதியை எதிர்த்து போராடுங்கள்: அது ஜனநாயகத்திர்கு எதிரி என்பதால்! மூடநம்பிக்கையை எதிர்த்து போராடுங்கள்: அது அறிவியலுக்கு எதிரி என்பதால்! ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போராடுங்கள்: அது சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவத்திற்கு எதிரி என்பதால்!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அண்ணாதுரைதான் ஆளுகிறார்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018