பாரதியியல் கவனம்பெறாத உண்மைகள்-முனைவர் ய. மணிகண்டன்

பாரதியியல் கவனம்பெறாத உண்மைகள்-முனைவர் ய. மணிகண்டன்

140.00

பாரதியியல் ஆதாரத் தேடல்களாலும், நுட்பமான பன்முக ஆராய்ச்சிகளாலும் பெருவளம் பெற்றிருக்கின்றது. எனினும் இன்னமும் பாரதியின் எழுத்துகளைத் தேடும் பணிகளுக்கும் மேலான ஆய்வுகளுக்கும் களங்களும் வாய்ப்புகளும் குறிப்பிடத்தக்க நிலையில் காணப்படுகின்றன. இத்தேவையை நிறைவுசெய்யும் வகையில் பாரதியியலில் துலக்கம் பெற வேண்டிய சில களங்களில் இந்நூல் புதிய ஒளியைப் பாய்ச்சுகின்றது. அரிய ஆதாரங்களை முதன் முறையாக வெளிப்படுத்துகின்றது. பாரதியியல் ஆய்வு வரலாற்றிற்குப் புதிய பரிமாணத்தை வழங்குவதாக இந்நூல் அமைகின்றது.

In stock

SKU: 17342 Category: Tags: , , , , , , Product ID: 2116

Description

பாரதியியல் ஆதாரத் தேடல்களாலும், நுட்பமான பன்முக ஆராய்ச்சிகளாலும் பெருவளம் பெற்றிருக்கின்றது. எனினும் இன்னமும் பாரதியின் எழுத்துகளைத் தேடும் பணிகளுக்கும் மேலான ஆய்வுகளுக்கும் களங்களும் வாய்ப்புகளும் குறிப்பிடத்தக்க நிலையில் காணப்படுகின்றன. இத்தேவையை நிறைவுசெய்யும் வகையில் பாரதியியலில் துலக்கம் பெற வேண்டிய சில களங்களில் இந்நூல் புதிய ஒளியைப் பாய்ச்சுகின்றது. அரிய ஆதாரங்களை முதன் முறையாக வெளிப்படுத்துகின்றது. பாரதியியல் ஆய்வு வரலாற்றிற்குப் புதிய பரிமாணத்தை வழங்குவதாக இந்நூல் அமைகின்றது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பாரதியியல் கவனம்பெறாத உண்மைகள்-முனைவர் ய. மணிகண்டன்”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018