சின்னச் சின்ன இழை

சின்னச் சின்ன இழை

180.00

”மூலை” நம் சமூகத்தின் அராஜகமான அநீதியான கட்டமைப்பு பற்றி. இப்படி எழுத எப்படி தோன்றியது வத்சலாவுக்கு? இந்த பாரம்பரிய ஏற்றத் தாழ்வு பற்றி எப்படியெல்லாமோ எழுதியிருக்கலாம்.

In stock

SKU: 18040 Categories: , ,
Product ID: 2835

Description

”மூலை” நம் சமூகத்தின் அராஜகமான அநீதியான கட்டமைப்பு பற்றி. இப்படி எழுத எப்படி தோன்றியது வத்சலாவுக்கு? இந்த பாரம்பரிய ஏற்றத் தாழ்வு பற்றி எப்படியெல்லாமோ எழுதியிருக்கலாம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சின்னச் சின்ன இழை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *