சினிமாவின் இரண்டாம் நூற்றாண்டு

சினிமாவின் இரண்டாம் நூற்றாண்டு

250.00

சினிமாவின் தோற்றம்,வளர்ச்சி,பயன்பாடு,டிஜிட்டல் யுகத்தில் அதன் பல்வேறு ரூபங்கள் குறித்து,சுவாரஸ்யம் குன்றாமல் புதிய கோணத்தில் பார்க்கின்ற முயற்சியாகவும் இப்புத்தகம் அமையும்.

In stock

SKU: 2037244 Categories: ,
Product ID: 145

Description

சினிமாவின் தோற்றம்,வளர்ச்சி,பயன்பாடு,டிஜிட்டல் யுகத்தில் அதன் பல்வேறு ரூபங்கள் குறித்து,சுவாரஸ்யம் குன்றாமல் புதிய கோணத்தில் பார்க்கின்ற முயற்சியாகவும் இப்புத்தகம் அமையும்.

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சினிமாவின் இரண்டாம் நூற்றாண்டு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *