எல்லோருக்குமான கல்வி எங்கே? கல்விக்கான கொள்கை அறிக்கை

எல்லோருக்குமான கல்வி எங்கே? கல்விக்கான கொள்கை அறிக்கை

10.00

கல்வி அனைத்துக் குழந்தைகளின் உரிமை! கல்வி விற்பனைப் பண்டமன்று! கல்வி என்பது முழுமையான, அறிவார்ந்த மனிதத்தை அடையவைப்பதற்கான அடிப்படை!

In stock

SKU: 18083 Categories: ,
Product ID: 2862

Description

கல்வி அனைத்துக் குழந்தைகளின் உரிமை! கல்வி விற்பனைப் பண்டமன்று! கல்வி என்பது முழுமையான, அறிவார்ந்த மனிதத்தை அடையவைப்பதற்கான அடிப்படை!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எல்லோருக்குமான கல்வி எங்கே? கல்விக்கான கொள்கை அறிக்கை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *