என்ன சாப்பிடலாம்?எப்படிச் சாப்பிடலாம்?

என்ன சாப்பிடலாம்?எப்படிச் சாப்பிடலாம்?

30.00

வயிற்றிலும்,சிறு குடலிலும் முழுமையாக ஜீரணிக்கப்படும்.இத்தகைய ஜீரணத்தின் இறுதியில் கிடைக்கிற ஊட்டச் சத்துகள் தரமிக்கவையாக அமைகின்றன.இந்த தரமிக்க ஊட்டச் சத்துகளே நோய் தீர்க்கும் மருந்தாக செயல்படுகிறது.

In stock

SKU: 16933 Categories: ,
Product ID: 947

Description

பசித்துச் சாப்பிட வேண்டும் ரசித்து ருசித்து சாப்பிட வேண்டும் உணவில் உள்ள கவலைகள் நாக்கால் ருசிக்கப்பட்டு உணவு சக்கையான பிறகு விழுங்க வேண்டும்.இப்படி சாப்பிடும் போது உணவானது வயிற்றிலும்,சிறு குடலிலும் முழுமையாக ஜீரணிக்கப்படும்.இத்தகைய ஜீரணத்தின் இறுதியில் கிடைக்கிற ஊட்டச் சத்துகள் தரமிக்கவையாக அமைகின்றன.இந்த தரமிக்க ஊட்டச் சத்துகளே நோய் தீர்க்கும் மருந்தாக செயல்படுகிறது.

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “என்ன சாப்பிடலாம்?எப்படிச் சாப்பிடலாம்?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *