என்ன சொல்கிறது தேசியக் கல்விக் கொள்கை 2019 | இல. சண்முகசுந்தரம் | விலை ரூ. 110/-

என்ன சொல்கிறது தேசியக் கல்விக் கொள்கை 2019 | இல. சண்முகசுந்தரம் | விலை ரூ. 110/-

110.00

In stock

SKU: 18114 Category: Tags: , ,
Product ID: 14362

Description

மூன்று வயதிலிருந்தே தேர்வுகளைத் தொடர்ச்சியாக எதிர் கொள்ள வேண்டிய அபத்தத்தையும் கல்வி அமைப்பினின்று எளியோரை வெளியேற்றும் ஆயுதமாகவே உள்ள அவலத்தையும் மிக அருமையாக இந்நூல் விளக்கியுள்ளது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “என்ன சொல்கிறது தேசியக் கல்விக் கொள்கை 2019 | இல. சண்முகசுந்தரம் | விலை ரூ. 110/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *