இடதுசாரிகளும் புதிய உலகமும்

இடதுசாரிகளும் புதிய உலகமும்

110.00

புதிய தாராளமய உலகமாய யுகத்தில் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை சர்வதேசமய மாக்கப்ப்பட்டுவிட்டது.நுகர்வோர் பயன்படுத்தத் தயாராண ஒரு பொருளின் பாகங்கள் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.அதற்கேற்றர் போல் முலதனம் எங்கு வேண்டுமானாலும்,எப்போது வேண்டுமானாலும் போகிறது;வருகிறது.இப்போது முதலாளித்துவம் உண்மையில் கடும் நெருக்கடியில் சீக்ககிக் கொன்டுருக்கும் போதும் அது எப்பிடி தானை தக்கவைத்து கொன்டுருகிறது என்கிற கேள்வியை எழுப்பி;விடைகளையும் முன்வைக்கிறார் முதலாளித்துவத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் அதன் சுரண்டளையும்,அது உபரி மதிப்பை எப்பிடி அபகாரிக்கிறது என்பதையும் மார்க்கஸ் விரிவாக ஆராய்ந்தது போல,புதிய தாராளமய உலகமயம் பற்றிய ஒரு விரிவான,முழுமையான ஆய்வு தேவைப்படுகிறது என்கிறார் மார்த்தா

In stock

SKU: 16101 Category: Tags: , , , , , , , , , Product ID: 1535

Description

புதிய தாராளமய உலகமாய யுகத்தில் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை சர்வதேசமய மாக்கப்ப்பட்டுவிட்டது.நுகர்வோர் பயன்படுத்தத் தயாராண ஒரு பொருளின் பாகங்கள் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.அதற்கேற்றர் போல் முலதனம் எங்கு வேண்டுமானாலும்,எப்போது வேண்டுமானாலும் போகிறது;வருகிறது.இப்போது முதலாளித்துவம் உண்மையில் கடும் நெருக்கடியில் சீக்ககிக் கொன்டுருக்கும் போதும் அது எப்பிடி தானை தக்கவைத்து கொன்டுருகிறது என்கிற கேள்வியை எழுப்பி;விடைகளையும் முன்வைக்கிறார்.முதலாளித்துவத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் அதன் சுரண்டளையும்,அது உபரி மதிப்பை எப்பிடி அபகாரிக்கிறது என்பதையும் மார்க்கஸ் விரிவாக ஆராய்ந்தது போல,புதிய தாராளமய உலகமயம் பற்றிய ஒரு விரிவான,முழுமையான ஆய்வு தேவைப்படுகிறது என்கிறார் மார்த்தா

Additional information

Weight 100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இடதுசாரிகளும் புதிய உலகமும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018