இந்தியாவில் சாதிகள்

இந்தியாவில் சாதிகள்

#5 Best Seller in அரசியல்

160.00

உங்களுடைய சமூக அமைப்பை மாற்றாமல் நீங்கள் சிறிது கூட முன்னேற்றம் காண முடியாது.தற்காப்புக்கோ அல்லது போர் தொடுப்பதற்கோ மக்களை ஒன்றுதிரட்ட முடியாது.சாதியை அடிப்படையாக வைத்தே நீங்கள் எதையும் உருவாக்க முடியாது.தேசிய இனத்தை உருவாக்க முடியாது.ஒரு ஒழுக்கப் பண்பை உருவாக்க முடியாது.சாதியை அடிப்படையாக வைத்து நீங்கள் எதை உருவாக்கினாலும் அது உடைந்து சிதறி உருப்படாமற் போகும்.

In stock

This item is Best Seller in following categories:
SKU: 741741 Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Product ID: 1109

Description

உங்களுடைய சமூக அமைப்பை மாற்றாமல் நீங்கள் சிறிது கூட முன்னேற்றம் காண முடியாது.தற்காப்புக்கோ அல்லது போர் தொடுப்பதற்கோ மக்களை ஒன்றுதிரட்ட முடியாது.சாதியை அடிப்படையாக வைத்த நீங்கள் எதையும் உருவாக்க முடியாது.தேசிய இனத்தை உருவாக்க முடியாது.ஒரு ஒழுக்கப் பண்பை உருவாக்க முடியாது.சாதியை அடிப்படையாக வைத்து நீங்கள் எதை உருவாக்கினாலும் அது உடைந்து சிதறி உருப்படாமற் போகும்.

Additional information

Weight 100 kg
Paper Format

Paperback

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இந்தியாவில் சாதிகள்”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018