இந்தியா காலத்தை எதிர்நோக்கி

இந்தியா காலத்தை எதிர்நோக்கி

550.00

இந்த நூல் இந்தியாவின் கடந்த காலத்திலும், நிகழ்காலத்திலும், எதிர்காலத்திலும் மேற்கொள்ளும் சமூக – வரலாற்றுப் பயணம் உள்ளூர் சாதி ஆதிக்க மனநிலை, காலனிய மனநிலை ஆகியனவற்றின் கறைபடாமல் இந்தியப் பெருநிலப்பரப்பை உணர்ந்து கொள்வதற்கான திறவுகோல், இந்தப் புத்தகத்தை வாசித்து முடித்த பின், இவ்வளவு நாட்களாக இந்த நூலை ஏன் வாசிக்காமல் விட்டோம் என்ற கேள்வி உங்கள் மனத்தில் எழாமல் இருக்காது

In stock

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , Product ID: 37682

Description

இந்த நூல் இந்தியாவின் கடந்த காலத்திலும், நிகழ்காலத்திலும், எதிர்காலத்திலும் மேற்கொள்ளும் சமூக – வரலாற்றுப் பயணம் உள்ளூர் சாதி ஆதிக்க மனநிலை, காலனிய மனநிலை ஆகியனவற்றின் கறைபடாமல் இந்தியப் பெருநிலப்பரப்பை உணர்ந்து கொள்வதற்கான திறவுகோல், இந்தப் புத்தகத்தை வாசித்து முடித்த பின், இவ்வளவு நாட்களாக இந்த நூலை ஏன் வாசிக்காமல் விட்டோம் என்ற கேள்வி உங்கள் மனத்தில் எழாமல் இருக்காது

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இந்தியா காலத்தை எதிர்நோக்கி”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018