இந்திய வரலாற்றில் இளைஞர்கள்

இந்திய வரலாற்றில் இளைஞர்கள்

+₹50 shipping fee

20.00

“ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வாழ்க்கைகள் வாழ எனக்கு வாய்ப்புத் தரப்பட்டாலும் நான் அந்த ஒவ்வொரு வாழ்க்கையையும் என் தேசத்தின் நலனுக்காவே அர்ப்பணம் செய்வேன்” -கர்த்தார்சிங்”நாளை காலையில் மெழுகுவர்த்தி ஒளி மங்குவதுபோல நானும் காலை ஒளியில் கரைந்து மறைந்து விடுவேன்.ஆனால் நம்முடைய நம்பிகைகள் குறிக்கோள்கள்,உலகத்தைப் பிரகாசிக்கச் செய்யும்.இன்றுபோய் நாளை நாங்கள் மீண்டும் பிறப்போம்,எண்ணற்ற இந்நாட்டு வீரர்களின் உருவில்”-பகத்சிங்

Description

“ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வாழ்க்கைகள் வாழ எனக்கு வாய்ப்புத் தரப்பட்டாலும் நான் அந்த ஒவ்வொரு வாழ்க்கையையும் என் தேசத்தின் நலனுக்காவே அர்ப்பணம் செய்வேன்” -கர்த்தார்சிங்”நாளை காலையில் மெழுகுவர்த்தி ஒளி மங்குவதுபோல நானும் காலை ஒளியில் கரைந்து மறைந்து விடுவேன்.ஆனால் நம்முடைய நம்பிகைகள் குறிக்கோள்கள்,உலகத்தைப் பிரகாசிக்கச் செய்யும்.இன்றுபோய் நாளை நாங்கள் மீண்டும் பிறப்போம்,எண்ணற்ற இந்நாட்டு வீரர்களின் உருவில்”-பகத்சிங்

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இந்திய வரலாற்றில் இளைஞர்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018