இந்துத்துவப் பாசிசம்: வேர்களும் விழுதுகளும்

இந்துத்துவப் பாசிசம்: வேர்களும் விழுதுகளும்

இந்தியா பல்வேறு தேசிய இனங்களின் தொகுப்பு; பல மொழிகள் – பல பண்பாடுகள் – பல்வேறு பழக்க வழக்கங்களைக் கொண்ட மக்கள் வாழும் நாடு என்பதை ஆர்.எஸ்.எஸ்., எந்தக் காலத்திலும் ஏற்றுக் கொண்டது இல்லை.

Category: Tags: , , , , , , , , , , , Product ID: 46792

Description

இந்தியா பல்வேறு தேசிய இனங்களின் தொகுப்பு; பல மொழிகள் – பல பண்பாடுகள் – பல்வேறு பழக்க வழக்கங்களைக் கொண்ட மக்கள் வாழும் நாடு என்பதை ஆர்.எஸ்.எஸ்., எந்தக் காலத்திலும் ஏற்றுக் கொண்டது இல்லை.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இந்துத்துவப் பாசிசம்: வேர்களும் விழுதுகளும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018