இருளர்கள் | டாக்டர் சு. பாலசுப்பிரமணியன் | விலை – ரூ. 45/-

இருளர்கள் | டாக்டர் சு. பாலசுப்பிரமணியன் | விலை – ரூ. 45/-

45.00

In stock

Description

இந்த நூல் இருளர் பற்றியது: அவர்களின் வாழ்க்கை முறைகள், கலை, கலாச்சாரம், பண்பாடு ஆகியவை பற்றி மிக எளிமையான நடையில் இதில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்த புதிய கற்போருக்கு இது மிகவும் பயனளிப்பதாக அமையும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இருளர்கள் | டாக்டர் சு. பாலசுப்பிரமணியன் | விலை – ரூ. 45/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *