ஜென்னிமார்க்ஸ் | என். ராமகிருஷ்ணன் | விலை – ரூ.50/-

ஜென்னிமார்க்ஸ் | என். ராமகிருஷ்ணன் | விலை – ரூ.50/-

50.00

காரல் மார்க்ஸின் ஜீவநாடியாக, இதயத்துடிப்பாக, வாழ்வின் தீபமாக, அவரை இயக்கிவந்த தியாக ஒளியாக இருந்த ஜென்னி மார்க்ஸ், கூர்மையான விமர்சக ஆற்றலும்,அரசியல் விவேகமும் சக தோழர்களின் மீது அளவுகடந்த அன்பும் கொண்டவர். கம்யூனிஸ லட்சியத்திற்காக இறுதிவரை பாடுபட்டவர்.

Description

காரல் மார்க்ஸின் ஜீவநாடியாக, இதயத்துடிப்பாக, வாழ்வின் தீபமாக, அவரை இயக்கிவந்த தியாக ஒளியாக இருந்த ஜென்னி மார்க்ஸ், கூர்மையான விமர்சக ஆற்றலும்,அரசியல் விவேகமும் சக தோழர்களின் மீது அளவுகடந்த அன்பும் கொண்டவர். கம்யூனிஸ லட்சியத்திற்காக இறுதிவரை பாடுபட்டவர்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜென்னிமார்க்ஸ் | என். ராமகிருஷ்ணன் | விலை – ரூ.50/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *