காட்டிலிருந்து வீட்டுக்கு (விலங்குகள் -பாகம் 2)

காட்டிலிருந்து வீட்டுக்கு (விலங்குகள் -பாகம் 2)

30.00

பூனை, கினியா பன்றி, கழுதை, எருமை மற்றும் ஒட்டகம் ஆகியவற்றை மனிதன் எப்படி வீட்டு விலங்குகளாக மாற்றினான் என்பதைச் சுவைபடக் கூறுகிறார் விஞ்ஞானி வீராச்சாமி.

In stock

Description

பூனை, கினியா பன்றி, கழுதை, எருமை மற்றும் ஒட்டகம் ஆகியவற்றை மனிதன் எப்படி வீட்டு விலங்குகளாக மாற்றினான் என்பதைச் சுவைபடக் கூறுகிறார் விஞ்ஞானி வீராச்சாமி.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “காட்டிலிருந்து வீட்டுக்கு (விலங்குகள் -பாகம் 2)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *