கடவுள் நம்பிக்கை சாதியை சாகவிடாது – சந்திப்பு: சு. இளவரசி

கடவுள் நம்பிக்கை சாதியை சாகவிடாது – சந்திப்பு: சு. இளவரசி

30.00

In stock

SKU: 18169 Categories: ,
Product ID: 24925

Description

முற்போக்கு உலகின் தவிர்க்க முடியாத எழுத்தாளர்களின் பட்டியலைத் தயார் செய்து, ஒவ்வொரு குழுவாக நேர்காணல் செய்யும் முயற்சியை மேற்கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்தோம். அதன் ஒரு பகுதியாக ஒவ்வொரு எழுத்தாளரின் நேர்காணலைக் கொண்ட இக்குறுநூல்கள் வெளிவருகின்றன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கடவுள் நம்பிக்கை சாதியை சாகவிடாது – சந்திப்பு: சு. இளவரசி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *