கதை சொல்லும் கலை – ச.முருகபூபதி

கதை சொல்லும் கலை – ச.முருகபூபதி

World Book Day Special 25% special discount on all the books + ₹50 shipping fee

15.00

கதை சொல்லல் என்பது போதனையல்ல; மாறாக நிகழ்த்துதல், குழந்தைகளுக்கான கற்பித்தல் முறைமையின் ஒரு பகுதியாகக் கதைகள் மாற வேண்டும்

Description

கதை சொல்லல் என்பது போதனையல்ல; மாறாக நிகழ்த்துதல், குழந்தைகளுக்கான கற்பித்தல் முறைமையின் ஒரு பகுதியாகக் கதைகள் மாற வேண்டும்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கதை சொல்லும் கலை – ச.முருகபூபதி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018