கதை சொல்லும் கலை

கதை சொல்லும் கலை

15.00

கதை சொல்லல் என்பது போதனையல்ல; மாறாக நிகழ்த்துதல், குழந்தைகளுக்கான கற்பித்தல் முறைமையின் ஒரு பகுதியாகக் கதைகள் மாற வேண்டும்

In stock

SKU: 20182-1 Categories: ,
Product ID: 2635

Description

கதை சொல்லல் என்பது போதனையல்ல; மாறாக நிகழ்த்துதல், குழந்தைகளுக்கான கற்பித்தல் முறைமையின் ஒரு பகுதியாகக் கதைகள் மாற வேண்டும்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கதை சொல்லும் கலை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *