கதவு திறந்தே இருக்கிறது

கதவு திறந்தே இருக்கிறது

World Book Day Special 25% special discount on all the books + ₹50 shipping fee

120.00

ஒரு கருத்தின் வழியாக ஒரு புத்தகத்திலிருந்து மற்றொரு புத்தகத்தை நோக்கிச் செல்லும் பயணத்தை மிகவும் இயல்பாக நிகழ்த்தக்கூடியவர் பாவண்ணன் இவர் புத்தகம் பேசுது மாத இதழில் கடந்த ஒன்றறை வருட காலமாக புத்தகங்கள் குறித்து எழுதிய கதவு திறந்தே இருக்கிறது என்ற புகழ்பெற்றத் தொடர் இப்போது நூலாக

SKU: 18045 Category: Product ID: 2849

Description

ஒரு கருத்தின் வழியாக ஒரு புத்தகத்திலிருந்து மற்றொரு புத்தகத்தை நோக்கிச் செல்லும் பயணத்தை மிகவும் இயல்பாக நிகழ்த்தக்கூடியவர் பாவண்ணன் இவர் புத்தகம் பேசுது மாத இதழில் கடந்த ஒன்றறை வருட காலமாக புத்தகங்கள் குறித்து எழுதிய கதவு திறந்தே இருக்கிறது என்ற புகழ்பெற்றத் தொடர் இப்போது நூலாக

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கதவு திறந்தே இருக்கிறது”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018