கல்வியின் அறம்

கல்வியின் அறம்

150.00

பள்ளிச் சூழலில் குழந்தைகள் எதிர்கொள்ளும் தடைகள், தமிழக பள்ளிக்கல்விப் பிரச்சனைகள், கல்வியும் குழந்தைகளும், கல்வி அடிப்படைவாதம், அரசும் ஆசிரியர்களும் மாறவேண்டிய நேரம்

In stock

SKU: 18062 Categories: , ,
Product ID: 2866

Description

பள்ளிச் சூழலில் குழந்தைகள் எதிர்கொள்ளும் தடைகள், தமிழக பள்ளிக்கல்விப் பிரச்சனைகள், கல்வியும் குழந்தைகளும், கல்வி அடிப்படைவாதம், அரசும் ஆசிரியர்களும் மாறவேண்டிய நேரம்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கல்வியின் அறம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *