கார்ல் மார்க்ஸ் (சுருக்கமான வரலாறும் மார்க்சிய அறிமுகமும்)

கார்ல் மார்க்ஸ் (சுருக்கமான வரலாறும் மார்க்சிய அறிமுகமும்)

70.00

உலகின் முதல் சோஷலிச அரசை நிறுவிய மாமேதை லெனின் ருஷ்ய மொழி அருங்களஞ்சியமான கிரனாட் என்சைக்ளோபீடியாவிற்கு 1913-ம் ஆண்டில் எழுதிய ஒரு கட்டுரையே இந்நூல். மார்க்ஸின் வாழ்க்கையைப் பற்றி மிகச் சுருக்கமான அறிமுகமாக இருந்தபோதிலும், மார்க்சியத்தின் உட்கூறுகளை, அதன் சிறப்பியல்புகளை சாரமாகப் பிழிந்து வாசகருக்கு வழங்குவதில் லெனின் எத்தகைய வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் என்பதை இந்நூலைப் படிப்பவர்கள் நன்கு உணர்வார்கள்.

SKU: கார்ல் மார்க்ஸ் (சுருக்கமான வரலாறும் மார்க்சிய அறிமுகமும்) Category:
Product ID: 2539

Description

உலகின் முதல் சோஷலிச அரசை நிறுவிய மாமேதை லெனின் ருஷ்ய மொழி அருங்களஞ்சியமான கிரனாட் என்சைக்ளோபீடியாவிற்கு 1913-ம் ஆண்டில் எழுதிய ஒரு கட்டுரையே இந்நூல். மார்க்ஸின் வாழ்க்கையைப் பற்றி மிகச் சுருக்கமான அறிமுகமாக இருந்தபோதிலும், மார்க்சியத்தின் உட்கூறுகளை, அதன் சிறப்பியல்புகளை சாரமாகப் பிழிந்து வாசகருக்கு வழங்குவதில் லெனின் எத்தகைய வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் என்பதை இந்நூலைப் படிப்பவர்கள் நன்கு உணர்வார்கள்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கார்ல் மார்க்ஸ் (சுருக்கமான வரலாறும் மார்க்சிய அறிமுகமும்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018