கி.ரா. தாத்தா சொல்லும் கிராமியக் கதைகள்-கி.ராஜநாராயணன்

கி.ரா. தாத்தா சொல்லும் கிராமியக் கதைகள்-கி.ராஜநாராயணன்

#4 Best Seller in சிறுகதைகள்

70.00

இத்தொகுப்பில் உள்ள கதைகள் ‘கி.ரா’ தாத்தா, தன் பேரக்குழந்தைகளை அழைத்து வைத்துக் கொண்டு கதை சொல்லும் பாணியில் எழுதப்பட்டுள்ளன. எனவே இவற்றைப் படிக்கும் குழந்தைகள் ‘கி.ரா.’ என்ற தாத்தாவிடம் நேரடியாகக் கதையைக் கேட்ட அனுபவத்தைப் பெறலாம்.

In stock

This item is Best Seller in following categories:
SKU: 27739 Categories: , Tags: , , , , , , Product ID: 2046

Description

இத்தொகுப்பில் உள்ள கதைகள் ‘கி.ரா’ தாத்தா, தன் பேரக்குழந்தைகளை அழைத்து வைத்துக் கொண்டு கதை சொல்லும் பாணியில் எழுதப்பட்டுள்ளன. எனவே இவற்றைப் படிக்கும் குழந்தைகள் ‘கி.ரா.’ என்ற தாத்தாவிடம் நேரடியாகக் கதையைக் கேட்ட அனுபவத்தைப் பெறலாம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கி.ரா. தாத்தா சொல்லும் கிராமியக் கதைகள்-கி.ராஜநாராயணன்”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018