கிளியும் அதன் தாத்தாவும்

கிளியும் அதன் தாத்தாவும்

60.00

இத்தொகுப்பில் உள்ள சில கதைகள் மௌரியர் காலத்தவை, சிலவை பிரிட்டிஷ் காலத்தவை.

காலம் காலமாக மைதிலி மொழியிலும், சிற்சில மாறுபாடுகளோடு போஜ்புரி, மகாஹி, அங்கிகா, வஜ்ஜிகா என்ற பீகாரின் மற்ற முக்கிய மொழிகளிலும் கூறப்பட்டு வருபவை.

ஒன்று என்ற ஒருமையை சிலர் திணிக்க முயல, பன்மைத்துவ இந்தியாவின் பெருமைமிகு பண்பாட்டை, மொழித்திரளை அறிய சிறார்களுக்கு இக்கதைகள் பேருதவி புரிய வல்லவை.

In stock

SKU: 28240 Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , Product ID: 45071

Description

இக்கதைகள் சில மௌரியர் காலத்தவை. சில பிரிட்டிஷ் காலத்தவை.

காலம் காலமாக மைதிலி மொழியிலும், சிற்சில மாறுபாடுகளோடு போஜ்புரி, மகாஹி, அங்கிகா, வஜ்ஜிகா என்ற பீகாரின் மற்ற முக்கிய மொழிகளிலும் கூறப்பட்டு வருபவை.

ஒன்று என்ற ஒருமையை சிலர் திணிக்க முயல, பன்மைத்துவ இந்தியாவின் இந்திய பண்பாட்டை அறிய சிறார்களுக்கு இக்கதைகள் பேருதவி புரிய வல்லவை.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கிளியும் அதன் தாத்தாவும்”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018