க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி – (தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்) விரிவாக்கித் திருத்திய மூன்றாம் பதிப்பு

க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி – (தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்) விரிவாக்கித் திருத்திய மூன்றாம் பதிப்பு

895.00

In stock

Description

ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட தமிழ்ச் சொற்களைக் கொண்ட சொல்வங்கியின் உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்டது இந்த அகராதி. சுமார் 23,800 தலைச்சொற்கள், 40,130 எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கள், 2,632 இலங்கைத் தமிழ் வழக்குச் சொற்கள், 311 படங்களோடு வெளியாகியிருப்பது இப்போதைய பதிப்பின் முக்கியமான அம்சங்கள். திருநர் வழக்குச் சொற்களும், தொடர்புச் சொற்களும் இந்தப் பதிப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்க அம்சம். கிட்டத்தட்ட ஒரே பொருள் தொனிக்கும் வெவ்வேறு சொற்களின் தனித்துவமான குணாம்சம் என்ன என்பதை இந்தத் தொடர்புச் சொற்கள் பகுதி கொண்டிருக்கிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி – (தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்) விரிவாக்கித் திருத்திய மூன்றாம் பதிப்பு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018