குடும்பம் தனி சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்

குடும்பம் தனி சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்

150.00

குடும்பங்கள் சேர்ந்து சமூகம் உண்டானதா?அவ்வக்கால சமூகங்கள் குடும்பங்களின் தன்மையை தீர்மானித்தனவா?குலங்கள் இனங்கள்,குடும்பங்களாய் பரிணமித்த்து எப்படி?இப்படி பல கேள்விகளுக்கு விடை தருகிறது.

In stock

SKU: 12267 Categories: ,
Product ID: 17

Description

குடும்பங்கள் சேர்ந்து சமூகம் உண்டானதா?அவ்வக்கால சமூகங்கள் குடும்பங்களின் தன்மையை தீர்மானித்தனவா?குலங்கள் இனங்கள்,குடும்பங்களாய் பரிணமித்த்து எப்படி?இப்படி பல கேள்விகளுக்கு விடை தருகிறது.

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குடும்பம் தனி சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *