குன்றென நிமிர்ந்து நில்

குன்றென நிமிர்ந்து நில்

45.00

குன்றென நிமிர்ந்து நில் – என்று பாரதி சொன்னதைப் பற்றிய இந்த உரையில், நான் மலைக்கும் குன்ருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைச் சொன்னேன்; உயர்ந்திருப்பதற்கும் நிமிர்ந்திருப்பதற்கும் உள்ள விட்தியாசத்தைச் சொன்னேன்.

In stock

Category: Tags: , , , , , , , , , , , Product ID: 14028

Description

குன்றென நிமிர்ந்து நில் – என்று பாரதி சொன்னதைப் பற்றிய இந்த உரையில், நான் மலைக்கும் குன்ருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைச் சொன்னேன்; உயர்ந்திருப்பதற்கும் நிமிர்ந்திருப்பதற்கும் உள்ள விட்தியாசத்தைச் சொன்னேன்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குன்றென நிமிர்ந்து நில்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018