ம.சிங்காரவேலரின் அறிவியல் சிந்தனைகள்

ம.சிங்காரவேலரின் அறிவியல் சிந்தனைகள்

80.00

நண்பர் ஸ்டாலின் குணசேகரன் இச்சிறுநூலில் ஒரு புதிய பார்வையில் சிங்காரவேலருக்கு உரிய புகழைக் கூட்டியிருக்கிறார்.

தமிழ் பேசும் நல் உலகம் தமிழ்த் தொண்டர் ஸ்டாலின் அவர்களின் இரண்டு கண்களாகக் காண்பவை அவருடைய நூல் பற்றும் அறிவியல் பற்றும் தான்!

In stock

Category: Tags: , , , , , , , , Product ID: 49877

Description

நண்பர் ஸ்டாலின் குணசேகரன் இச்சிறுநூலில் ஒரு புதிய பார்வையில் சிங்காரவேலருக்கு உரிய புகழைக் கூட்டியிருக்கிறார்.

தமிழ் பேசும் நல் உலகம் தமிழ்த் தொண்டர் ஸ்டாலின் அவர்களின் இரண்டு கண்களாகக் காண்பவை அவருடைய நூல் பற்றும் அறிவியல் பற்றும் தான்!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ம.சிங்காரவேலரின் அறிவியல் சிந்தனைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018