மகாத்மாகாந்தி வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் | முனைவர். சு. கிருஷ்ணன் | விலை – ரூ. 160/-

மகாத்மாகாந்தி வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் | முனைவர். சு. கிருஷ்ணன் | விலை – ரூ. 160/-

160.00

In stock

SKU: 18131 Category: Tags: , ,
Product ID: 15347

Description

உழைக்கும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் உன்னதமான திட்டமான மகாத்மா காந்தி தேசிய கிராமப்புற வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் உட்கூறுகள் குறித்தும், அது கிராம மக்களிடையே ஏற்படுத்தியுள்ள வேலை, கூலி குறித்த விழிப்புணர்வு, வருமான உயர்வு அதன் தாக்கம் ஆகியன குறித்தும் திரட்டப்பட்ட கள நிலவரங்களின் ஒரு தொகுப்பாக இந்நூல் அமைந்துள்ளது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மகாத்மாகாந்தி வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் | முனைவர். சு. கிருஷ்ணன் | விலை – ரூ. 160/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *