மார்கசிய உள்ளோளியில் உலக நிதிமூலதனம்

மார்கசிய உள்ளோளியில் உலக நிதிமூலதனம்

30.00

இன்று உலகளாவிய நிதி முலதனத்தோடு மிக நெருக்கமாகப் பின்னிப்பிணைத்துள்ள முதலாளித்துவ அரசுக்கு ஒரு புதிய சமுதாய அங்கீகாரத்தைத் தயாரிப்பதற்க்காக,மேற்கூறிய சூழலில் ஒரு புதிய எதிரி- “பயங்கரவாதம்”என்ற புதிய எதிரி-மிகப்பெரியதாக உருவாக்கப்படுவதிலும்,ஒரு மாதவாத-வகுப்புவாத உணர்வு வளர்க்கப்படுவதிலும் வியப்பில்லை.”பயங்கரவாதம்’என்பது உண்மையாகவே இருப்பதை(அதனை வளர்த்துவிட்டதே ஏகத்திபதியம்தான் என்றாலும் கூட)மறுப்பதற்கில்லை.ஆனால் இங்கு காணப்பட வேண்டிய அம்சம் என்னவென்றால்,அதனை எதிர்க்கொள்வதற்கான பணக்கார நாடுகளின் அரசுகள்-குறிப்பாக அவற்றின் தலைமைப் பாத்திரத்தை வகிக்கும் அரசு-கடைப்பிடிக்கும் வழி முறை”பயங்கரவாத”அச்சுறுத்தலை உயிரோடு வைத்திருப்பதாகவே இருக்கிறது.ஈராக் நாட்டை ஆக்கிரமித்திருக்கும் செயல் இதனைத் தெளிவாக மெய்ப்பிகிறது.

In stock

SKU: 12250 Categories: ,
Product ID: 1603

Description

இன்று உலகளாவிய நிதி முலதனத்தோடு மிக நெருக்கமாகப் பின்னிப்பிணைத்துள்ள முதலாளித்துவ அரசுக்கு ஒரு புதிய சமுதாய அங்கீகாரத்தைத் தயாரிப்பதற்க்காக,மேற்கூறிய சூழலில் ஒரு புதிய எதிரி- “பயங்கரவாதம்”என்ற புதிய எதிரி-மிகப்பெரியதாக உருவாக்கப்படுவதிலும்,ஒரு மாதவாத-வகுப்புவாத உணர்வு வளர்க்கப்படுவதிலும் வியப்பில்லை.”பயங்கரவாதம்’என்பது உண்மையாகவே இருப்பதை(அதனை வளர்த்துவிட்டதே ஏகத்திபதியம்தான் என்றாலும் கூட)மறுப்பதற்கில்லை.ஆனால் இங்கு காணப்பட வேண்டிய அம்சம் என்னவென்றால்,அதனை எதிர்க்கொள்வதற்கான பணக்கார நாடுகளின் அரசுகள்-குறிப்பாக அவற்றின் தலைமைப் பாத்திரத்தை வகிக்கும் அரசு-கடைப்பிடிக்கும் வழி முறை”பயங்கரவாத”அச்சுறுத்தலை உயிரோடு வைத்திருப்பதாகவே இருக்கிறது.ஈராக் நாட்டை ஆக்கிரமித்திருக்கும் செயல் இதனைத் தெளிவாக மெய்ப்பிகிறது.

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மார்கசிய உள்ளோளியில் உலக நிதிமூலதனம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018