மலைகளைத் தவிரவும் எமக்கு நண்பர்கள் இல்லை (சமகால குர்திஸ் கவிதைகள்)- தமிழில்: யமுனா ராஜேந்திரன்

மலைகளைத் தவிரவும் எமக்கு நண்பர்கள் இல்லை (சமகால குர்திஸ் கவிதைகள்)- தமிழில்: யமுனா ராஜேந்திரன்

240.00

Description

அம்மண அரசர்களும் முகமூடிகள் கழன்ற கடவுளர்களும் எனது வீட்டை எரித்தனர். கடல் கடந்து என்னை இவனை அண்மிக்கத் துரத்தினர் ஐரோப்பாவுக்கு விசுவாசமாயில்லாத இந்தத் தென் திசை அன்னையின் மகனிடம் புகலிடம் பெற்றேன். எனது ஆத்மாவையும் இவனது விடுதலைக் கருத்துக்களையும் சுமந்தேன் இவையே எனது பாதையின் ஒளிவிளக்கு நம்பிக்கை, எதிர்ப்புணர்வு, கடப்பாடு என இவையே இவன் எனக்குக் கற்பித்த சுதந்திர இலட்சியங்கள்

ஸிகாத் ஹாமி

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மலைகளைத் தவிரவும் எமக்கு நண்பர்கள் இல்லை (சமகால குர்திஸ் கவிதைகள்)- தமிழில்: யமுனா ராஜேந்திரன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018