மலிவான பொருட்களால் மகிழ்வு தரும் சோதனைகள்

மலிவான பொருட்களால் மகிழ்வு தரும் சோதனைகள்

50.00

சோதனைக் கூடமோ பெரிய உபகரணங்களின் துணையோ இன்றி, சாதாரணப் பொருட்களின் வழியே புதிய அறிவியல் சோதனைகளை செய்து பார்க்க பேரா. மு. ராஜேந்திரன் எழுதியுள்ள இந்நூல் உதவுகிறது. 40 சோதனைகளை மாணவர்கள் எளிய பொருட்களின் உதவிகொண்டு செய்து பார்க்கலாம். அறிவியலுக்கும் மக்களுக்குமான இடைவெளியைக் குறைக்கும் முயற்சி இது.

SKU: 27309 Category: Product ID: 2124

Description

சோதனைக் கூடமோ பெரிய உபகரணங்களின் துணையோ இன்றி, சாதாரணப் பொருட்களின் வழியே புதிய அறிவியல் சோதனைகளை செய்து பார்க்க பேரா. மு. ராஜேந்திரன் எழுதியுள்ள இந்நூல் உதவுகிறது. 40 சோதனைகளை மாணவர்கள் எளிய பொருட்களின் உதவிகொண்டு செய்து பார்க்கலாம். அறிவியலுக்கும் மக்களுக்குமான இடைவெளியைக் குறைக்கும் முயற்சி இது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மலிவான பொருட்களால் மகிழ்வு தரும் சோதனைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018