மணல்வீடு

மணல்வீடு

150.00

இவ்விடத்தில் இலக்கியம் பண்படுவது அவ்வளவு சிலாக்கிய மானதாகயில்லை. எச்சுப்பண்ணாட்டாகவே எனக்குப்படுகிறது. ஊர் ஊருக்கு நன்நான்கு சந்தைக் கடைகள். அங்கு உற்பத்தி யாகும் மலினப்பட்ட இலக்கிய சரக்கை விற்று முதலாக்க தொரசங்கட்டி ஒரு பட்டப்பகல் விளம்பரதட்டி போல் நிற்கிறான் இலக்கியவாதி மானங்கெட்டு.

In stock

SKU: மணல்வீடு Categories: , ,
Product ID: 2814

Description

இவ்விடத்தில் இலக்கியம் பண்படுவது அவ்வளவு சிலாக்கிய மானதாகயில்லை. எச்சுப்பண்ணாட்டாகவே எனக்குப்படுகிறது. ஊர் ஊருக்கு நன்நான்கு சந்தைக் கடைகள். அங்கு உற்பத்தி யாகும் மலினப்பட்ட இலக்கிய சரக்கை விற்று முதலாக்க தொரசங்கட்டி ஒரு பட்டப்பகல் விளம்பரதட்டி போல் நிற்கிறான் இலக்கியவாதி மானங்கெட்டு.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மணல்வீடு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *