மார்க்சிய அரசியல் பொருளாதாரம்

மார்க்சிய அரசியல் பொருளாதாரம்

140.00

சமூகப் பொருளாதார அரசியல் வரலாறு மற்றும் தத்துவ இயல்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய கார்ல் மார்க்ஸின் காலத்தை வென்ற மாபெரும் படைப்பான மூலதனம் நூலுக்கு ஒரு எளிய அறிமுகமாக இக்கட்டுரைகள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

In stock

SKU: 16947 Categories: ,
Product ID: 19

Description

சமூகப் பொருளாதார அரசியல் வரலாறு மற்றும் தத்துவ இயல்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய கார்ல் மார்க்ஸின் காலத்தை வென்ற மாபெரும் படைப்பான மூலதனம் நூலுக்கு ஒரு எளிய அறிமுகமாக இக்கட்டுரைகள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மார்க்சிய அரசியல் பொருளாதாரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *