மாற்றத்திற்கான மாற்றுப்பாதை

மாற்றத்திற்கான மாற்றுப்பாதை

35.00

சமூக மாற்றத்திற்கான போராட்டத்தில் உடனடிக் கடமையாக விளங்கும் இடது ஜனநாயக அணி என்ற கருத்தாக்கம் குறித்து ஒரு சரியான புரிதலை கட்சி அணிகளுக்கு ஏற்படுத்துவது அவசர, அவசியமான பணியாகும்.

In stock

SKU: 17989 Category: Tags: , , , , , , , , Product ID: 2728

Description

சமூக மாற்றத்திற்கான போராட்டத்தில் உடனடிக் கடமையாக விளங்கும் இடது ஜனநாயக அணி என்ற கருத்தாக்கம் குறித்து ஒரு சரியான புரிதலை கட்சி அணிகளுக்கு ஏற்படுத்துவது அவசர, அவசியமான பணியாகும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மாற்றத்திற்கான மாற்றுப்பாதை”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018