மயானக்கரையின் வெளிச்சம்

மயானக்கரையின் வெளிச்சம்

120.00

(Mayanakarain vellicham)கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டுள்ள வெறுப்புணர்வின் விளைவால் இடையாறத அச்சுறுத்தலுக்கும் பதற்றத்திலும் ஆளாக்கப்பட்டுள்ளதொரு சமுகப்பிரிவின் கூட்டு உளவியலுக்கு உள்ளேயிருந்தும் அதனிலிருந்து விலகி தனித்திருந்து பார்த்தும் வாழ்வின் குறிப்பான தருணங்கள்

In stock

SKU: 00018230 Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , Product ID: 40020

Description

(Mayanakarain vellicham)கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டுள்ள வெறுப்புணர்வின் விளைவால் இடையாறத அச்சுறுத்தலுக்கும் பதற்றத்திலும் ஆளாக்கப்பட்டுள்ளதொரு சமுகப்பிரிவின் கூட்டு உளவியலுக்கு உள்ளேயிருந்தும் அதனிலிருந்து விலகி தனித்திருந்து பார்த்தும் வாழ்வின் குறிப்பான தருணங்கள்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மயானக்கரையின் வெளிச்சம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018