மியாம்போ மழலைக் கதைகள்

மியாம்போ மழலைக் கதைகள்

60.00

அள்ள அள்ள குறையாத மகிழ்வும், ஆச்சரியங்களும் அதிசயங்களும் நிறைந்த மழலைக் கதைகள்…. குழந்தைகளுக்கான கதைகள் அவர்களை மகிழச்செய்யும். கற்பனை வளத்தினை பெருக்கும், புதிதாய் சிந்திக்கத் தூண்டும், ‘மியாம்போ’ தொகுப்பின் எல்லா கதைகளும் அப்படியே”

In stock

SKU: 28027 Categories: , ,
Product ID: 2792

Description

அள்ள அள்ள குறையாத மகிழ்வும், ஆச்சரியங்களும் அதிசயங்களும் நிறைந்த மழலைக் கதைகள்…. குழந்தைகளுக்கான கதைகள் அவர்களை மகிழச்செய்யும். கற்பனை வளத்தினை பெருக்கும், புதிதாய் சிந்திக்கத் தூண்டும், ‘மியாம்போ’ தொகுப்பின் எல்லா கதைகளும் அப்படியே”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மியாம்போ மழலைக் கதைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *