மூளைக்குள் சுற்றுலா

மூளைக்குள் சுற்றுலா

1,500.00

இந்த பிரம்மாண்டமான நூல் விஞ்ஞானத் தமிழ் உலகத்திற்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கள் நிகழ்வு. மூளை வியப்பூட்டும், பிரமிக்கவைக்கும் உலகத்திற்குக் கரம் பற்றி நம்மை நடைபழக்கம் இனிய சுற்றுலா.

In stock

SKU: மூளைக்குள் சுற்றுலா Category:
Product ID: 2804

Description

இந்த பிரம்மாண்டமான நூல் விஞ்ஞானத் தமிழ் உலகத்திற்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கள் நிகழ்வு. மூளை வியப்பூட்டும், பிரமிக்கவைக்கும் உலகத்திற்குக் கரம் பற்றி நம்மை நடைபழக்கம் இனிய சுற்றுலா.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மூளைக்குள் சுற்றுலா”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018